Değişim Programları

Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerinde uluslararası deneyim kazanmalarına önem vermektedir. Bu kapsamda, yurtdışında bulunan üniversiteler ile öğrenci değişimini de kapsayan işbirliği protokolleri imzalanmaktadır.

Söz konusu işbirliği protokolleri kapsamında, partner üniversitelerde bir veya iki dönem öğrenci değişimi yapılabilmektedir. Üniversitelerin öğrenci değişimi için başvuru şartları ve başvuru tarihlerinin farklılık göstermesi sebebiyle, partner üniversitelere işbirliği protokolü kapsamında değişimde bulunmak isteyen öğrencilerin, başvuru süreçleri öğrencilerin sorumluluğundadır. Üniversitemizin işbirliği protokolünün bulunduğu partner üniversitelere öğrenci değişimi için başvuru şartlarını yerine getiren ve Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmekte oldukları bölümden Yönetim Kurulu Kararı ile değişimleri onaylanan öğrenciler ilgili üniversitelerde değişim öğrencisi olarak öğrenim görebilirler. Bu kapsamda, değişim için kabul edilen öğrenciler, gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Değişimde bulunacak öğrenciler kendi masraflarından (konaklama, seyahat, vize, sağlık sigortası vb.) sorumludur. İşbirliği protokolleri kapsamında değişim öğrencisi olarak yurtdışına gidecek öğrenciler için üniversitemizin herhangi bir finansal desteği bulunmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 44 (1) uyarınca, “Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. ”

Değişime gitmeden önce yapılması gerekenler:

1-Öğrenci, gideceği üniversitenin öğrenci değişimi ile ilgili takvimini inceleyerek başvuru tarihlerini ve istenilen belgeleri öğrenmelidir. Eğer üniversitenin web sayfasında bu bilgiler yok ise, söz konusu üniversitenin ilgili birimine (Uluslararası İlişkiler Ofisi, Uluslararası Öğrenci Ofisi vb.) e-posta göndererek ve ya telefon aracılığıyla irtibata geçmelidir.

2-Öğrenci, gideceği üniversitenin başvuru için istediği belgeleri hazırlamalıdır.

3-Öğrencinin gideceği üniversiteden alınacak Kabul Belgesi/Davet Mektubu

4-Gidilecek üniversitede öğrencinin alacağı dersleri gösteren Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

5-Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu akademik birim tarafından öğrencinin yurtdışında geçireceği dönemi ve alacağı dersleri tanıyacağına dair Yönetim Kurulu Kararı

6-Vize ve seyahat sağlık sigortası

Değişime gitmeden önce, yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Değişimden döndükten sonra gerekli belgeler;

1-Katılım Sertifikası

Gidilen üniversite tarafından verilen öğrencinin değişim dönemini kapsayan belgenin imzalı ve mühürlü aslı

2-Transkript

Gidilen üniversiteden alınan imzalı ve mühürlü not belgesi

3-Pasaport Giriş / Çıkış

Hareketlilikte bulunulan ülkeye giriş ve çıkış mührünün olduğu sayfanın fotokopisi

4-Öğrencinin Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu akademik birim tarafından öğrencinin yurtdışında geçirdiği dönemi ve aldığı derslerin tanınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Değişimden döndükten sonra, yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Erasmus/ Farabi/Mevlana Değişim Programları Bölüm Sorumlusu: Öğr. Gör. Nihat Ayçeman nayceman@akdeniz.edu.tr

 

Bölümümüz Erasmus+ programı ikili anlaşmaları için tıklayınız.

Mevlana programı ikili anlaşmaları için tıklayınız.

Farabi programı ikili anlaşmaları için tıklayınız.

Eklenme tarihi :19.12.2022 13:45:13
Son güncelleme : 1.02.2023 09:42:39